Na coronacrisis liever investeren dan op prijs concurreren in de Cariben

|

De coronacrisis treft de economie op de Caribische eilanden hard. De horeca was voor de crisis een zeer belangrijke bron van inkomen. Toch is het de vraag of het vanuit sociaaleconomisch perspectief verstandig is om na de crisis volledig in te zetten op herstel van het toerisme door te concurreren op prijs, omdat lonen er toch al laag zijn. Er kan beter worden ingezet op het faciliteren van bedrijfsinvesteringen.

Dankzij een verdubbeling van het aantal banen tussen 2011 en 2019 was de horeca de grootste werkgever op Bonaire. Ook voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten is toerisme een belangrijke bron voor werk en inkomen. Op Aruba, Bonaire, St. Eustatius en Saba is de werkloosheid zelfs gedaald tot op of onder 5% van de beroepsbevolking in 2018/2019, ook onder laaggeschoolden. De coronacrisis treft de meeste Caribische eilanden echter hard, vooral door het stilleggen van de cruisevaart: op Bonaire nul cruiseschip passagiers in het tweede kwartaal van 2020 tegen 80.000 een jaar eerder, volgens het CBS. 


Harde concurrentie toerisme 
Na de coronacrisis zal in de regio hard en mede op prijs geconcurreerd worden om het toerisme weer aan te trekken. De vraag is of dit vanuit sociaaleconomisch perspectief verstandig is. De winst en lonen in de horeca waren al voor de crisis laag. Verder blijkt uit dat onderzoek dat het minimumloon op de Caribische eilanden van het Nederlands Koninkrijk tussen 5 en 6,5 dollar per uur maar net voorziet in de minimale bestaansbehoefte. Toch ligt dit hoger dan de 1,6 tot 3,4 dollar per uur op omringende eilanden. Het minimumloon beperkt dus mogelijkheden om op prijs te concurreren. Er kan beter worden ingezet op investeringen in bedrijvigheid. 


Faciliteren van investeringen
De vraag is hoeveel de eilanden zelf kunnen investeren, ook gezien de lage belastingtarieven, terwijl daar in sectoren zoals handel, transport, ICT en banken gezien de geschatte winst en productiviteit wel ruimte voor lijkt. Het faciliteren van investeringen is daarom nog belangrijker om de economie weer tot bloei te krijgen. Zo hebben bijvoorbeeld Amerikaanse investeringen in een olieterminal in St. Eustatius en een medische school in Saba bijgedragen aan de economieën van deze eilanden. Het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opzet, zal ongetwijfeld een grote rol in spelen in het economisch herstel. 

Voor meer informatie over dit opiniestuk kunt u contact opnemen met Martin van der Ende, senior consultant Economic Growth.