Mogelijkheden van flexibilisering van tarieven elektriciteitsnet

| Natural Resources

Het gebruik van het elektriciteitsnetwerk neemt als gevolg van de energietransitie toe. Netbeheerders werken daarom aan de uitbreiding en verzwaring van het netwerk. De benodigde investeringen zijn lager als aangeslotenen hun elektriciteitsgebruik verschuiven naar momenten waarop er minder vraag is naar stroom. Door het hanteren van ‘flexibele tarieven’ zouden netbeheerders daarvoor financiële prikkels kunnen bieden.

In opdracht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hebben D-Cision en Ecorys onderzoek gedaan naar de effecten van dergelijke flexibele tarieven. Uit het onderzoek blijkt dat in veel situaties het effect van toepassing ervan klein is. Daarnaast kennen flexibele tarieven ook een aantal nadelen.

Het eindrapport ‘Verkenning naar de mogelijkheden van flexibilisering van nettarieven’ is hier te downloaden.