Meld je aan voor de voorjaarstraining Effectencalculator!

| Social Policy

Ecorys geeft op 12 maart en op 7 april 2020 in samenwerking met Jochum Deuten een open training Effectencalculator. De training is bedoeld voor iedereen die zelf aan de slag wil met het evalueren en meten van effecten in het sociaal domein. Voor meer informatie over aanmelden en kosten zie de website of neem contact op met Annejet Kerckhaert. Deadline voor aanmelden is 28 februari 2020. 

De effectencalculator is een instrument om nieuwe werkwijzen in het sociaal domein te evalueren waarbij effecten op klantniveau worden geïdentificeerd en in kostenbesparingen worden uitgedrukt. Het is een dialoog instrument waarbij betrokkenen rond een case samen uit een rafelen wat de hulpvraag van de burger was, wat er aan ondersteuning is ingezet en wat daarvan de effecten zijn. Het is een vorm van onderzoek waarbij én de resultaten tastbaar zijn én het proces leerzaam is om werkwijzen kritisch met elkaar te bespreken. Waarom deed ik wat ik deed in dit proces? Waar kunnen we elkaar sneller vinden? Tegen welke 'schotten' lopen we aan binnen de gemeentelijke organisatie? 

Inmiddels zijn er ruim 200 mensen getrained in deze methodiek. Dit zijn onderzoekers, kwaliteitsmedewerkers/beleidsmedewerkers/sociaal werkers van gemeenten, zorgorganisaties, welzijnsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties. 

De trainingsdagen zijn 12 maart en 7 april van 10.00-16.30u. Kosten bedragen €950 exclusief Btw. Locatie: wordt later bekend gemaakt, centrale plek in het land.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annejet Kerckhaert (T 06 51938792), Adviseur Sociaal Domein bij Ecorys.

 

Effectencalculator