Meer grip op toekomstontwikkelingen in het wegvervoer

| Transport and Infrastructure

Hoe ziet het wegverkeer van de toekomst eruit? Daarover organiseerden wij onlangs een workshop met experts. Samen met deze experts, werkzaam bij opdrachtgever Rijkswaterstaat of bij kennispartijen, heeft Ecorys een aantal mogelijke scenario’s voor de toekomstige ontwikkeling van het vrachtwagenverkeer in Nederland verkend.

De aanleiding voor het onderzoek “toekomstige trends voor het wegverkeer” is de behoefte van Rijkswaterstaat om beter inzicht te krijgen in trends en ontwikkelingen die mogelijk leiden tot de noodzaak om anders om te gaan met wegontwerp- en onderhoud. Infrastructuur wordt immers ontworpen en gebouwd voor de lange termijn, vaak meer dan vijftig jaar. In diezelfde vijftig jaar kan de wereld van transport en logistiek ingrijpend veranderd zijn.

Het onderzoeksteam heeft trends, ontwikkelingen en vooral onzekerheden hierin verkend. Deze hebben wij met de deelnemers getoetst en verder aangescherpt. Voorbeelden hiervan zijn technische innovaties als connected automated driving of super eco combi’s, maar ook maatschappelijke innovatie rondom circulaire economie of het beperken van leegrijden. Voor de vervolgstap, het proberen te kwantificeren van de verschillende scenario’s, hebben wij ook gebruik kunnen maken van de inbreng van de expertgroep.

Graag willen wij langs deze weg alle betrokken experts nogmaals van harte danken voor hun waardevolle inzichten en bijdragen. Voor meer informatie over het project of over deze aanpak kunt u contact opnemen met het projectteam (Marten van den Bossche of Onno de Jong).