Kennis uitwisselen over klimaat en duurzaamheid: Ecorys-consultants namen deel aan Springtij Forum 2019

| Natural Resources

Ecorys is dagelijks bezig met de vraagstukken van morgen. Zo werken wij bijvoorbeeld aan waterstofontwikkelingen, betaalbaarheid van de energietransitie en klimaatadaptatie in stedelijk gebied. Precies deze onderwerpen komen aan bod tijdens het jaarlijkse Springtij Forum, een 3-daags event op Terschelling, waar duurzame koppen bij elkaar komen om samen nieuwe inzichten te verkrijgen, inspiratie op te doen en te verbinden. Dit jaar onder het thema ‘Morgen is allang begonnen’. Ecorys-consultants Robert Haffner en Susanne van der Kooij kijken terug op inspirerende gesprekken.

Robert woonde Springtij voor het eerst bij: ”Je wordt drie dagen lang volledig ondergedompeld in discussies rond het thema klimaat en duurzaamheid. Het leuke is dat iedereen op Terschelling uit de dagelijkse routine wordt gehaald, waardoor je andere discussies krijgt. Dat leidt tot enthousiasme om nieuwe stappen te zetten. Zo was ik bij sessies over de toekomst van de Industrie en over ons toekomstige energiesysteem. Een van de conclusies daarvan was dat een veel nauwere afstemming tussen de industrie en de energiesector nodig is om Nederland te verduurzamen met behoud van de concurrentiepositie. Gezamenlijk eindbeeld was dat we naar groene waterstof toe moeten als energiedrager. Dat is waterstof geproduceerd met hernieuwbare energie. Groene waterstof is nu nog duur, maar om de kosten ervan te verlagen moeten we nu wel beginnen met ervaring opdoen met deze technologie. Dat kan door de vraagontwikkeling van groene waterstof te stimuleren, door het aantrekkelijker maken van het aanbieden van elektrolysecapaciteit (waarmee waterstof geproduceerd kan worden) en door meer nationale en internationale samenwerking in de keten (bijvoorbeeld investeren in infrastructuur en een handelsplaats). De ideeën van de sessies worden de komende weken verder uitgewerkt.” 

Ook Susanne is enthousiast: “Ik hoor al jaren over het Springtij forum, maar een duidelijk beeld had ik er niet van. Wel wist ik dat daar dingen in gang gezet worden omtrent duurzaamheid. Met mijn achtergrond en interesse in verduurzaming, leek mij dit the place-to-be en ik was dan ook blij verrast dat ik namens Ecorys mocht deelnemen. En ik ging niet alleen: met een zeilboot vol young professionals uit de energie-, water- en circulaire sector zijn wij naar Terschelling gevaren. Met gelijkgestemden filosoferen en discussiëren over de vraag waar wij op moeten inzetten voor een betere wereld heeft mij een enorme energieboost gegeven.
Hoe gaan we groene waterstof inzetten, wat moet er gebeuren in de gebouwde omgeving om aardgasvrij te realiseren, wat voor leiderschap is er geboden in deze tijd – een greep uit de onderwerpen die besproken zijn. Ook zijn er talloze voorbeelden genoemd over de stappen die al wel gemaakt zijn door duurzame koplopers. Die voorbeelden inspireren om ook bij te dragen. Daarom hebben wij op de zeilboot aan elkaar gepitched wat onze duurzame bijdrage wordt zodra we weer voet aan wal zetten. Van les geven aan kinderen tot het beginnen van een startup: de energie wordt omgezet in daden. Wat mij echter het meeste bij zal blijven is dat we het met elkaar doen.  Dat we door luisteren verder komen dan door alleen te vertellen, en dat kleine stapjes uiteindelijk leiden tot grote veranderingen. Via mijn werk bij Ecorys draag ik graag bij aan deze transitie!"