Inzicht in randvoorwaarden voor een effectieve samenwerking tussen informele en formele hulp in het sociaal domein

| Social Policy

Het initiatief Steunouder Nederland en Ecorys onderzochten wat de randvoorwaarden zijn voor een effectieve samenwerking tussen informele steun en formele zorg. 

De decentralisatie in het sociaal domein heeft een grotere nadruk op informele, preventieve hulp met zich meegebracht. Een voorbeeld van informele steun is het initiatief Steunouder. Steunouder is actief in 21 gemeenten en zet vrijwilligers (steunouders) in die een à twee dagdelen per week kinderen van overbelaste ouders (vraagouders) opvangen. Zo krijgen kinderen een gastvrij thuis bij de steunouder en de vraagouders meer rust en ruimte.

Uit het onderzoek bleek dat er vier randvoorwaarden zijn voor een effectieve samenwerking tussen informele steun en formele zorg:

  1. Kennis van organisaties binnen het sociaal domein, zodat hulp- en welzijnsorganisaties goed op de hoogte zijn welke (in)formele hulpinitiatieven er in de gemeente zijn en wat deze doen.
  2. Overeenstemming en afstemming in de visie en werkwijze van informele steun en formele zorg, zodat beide vormen van hulp elkaar aanvullen.
  3. Duidelijkheid en eenduidigheid over de verantwoording naar de gemeente als subsidiegever. Hiervoor is het van belang een (uren)registratie bij te houden en inzicht te geven in de effectiviteit van het initiatief. Transparantie over de effectiviteit van hulpinitiatieven is van belang om vertrouwen te creëren bij de gemeente.
  4. Laagdrempeligheid in het voorliggend veld zodat initiatieven voor informele steun meer mensen preventief bereiken.

Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een stageopdracht door Yvonne Conradi, studente sociologie aan de Universiteit van Utrecht. 

Bekijk het onderzoeksrapport (pdf) of de samenvatting (pdf).