Inzicht in knelpunten en oplossingen voor voldoende bevoegd bewegingsonderwijs

| Social Policy

Klant: Ministeries OCW & VWS en PO-Raad 

Met het primair onderwijs is de norm bewegingsonderwijs afgesproken: vanaf 2017 minimaal twee lesuren per week bewegingsonderwijs bieden onder begeleiding van een bevoegde leerkracht. Niet elke school voldoet aan deze norm. Welke knelpunten liggen hieraan ten grondslag en welke oplossingen bieden scholen en gemeenten om wél te voldoen aan de norm? 

Ecorys heeft met een enquête onder alle gemeenten en met 27 casestudies van scholen en gemeenten, meer inzicht gegeven in de knelpunten en oplossingen rondom de norm bewegingsonderwijs. 

Behoefte aan een integrale visie
Uit het onderzoek blijkt dat er bij zowel scholen als gemeenten behoefte is aan een meer integrale visie op sport en bewegingsonderwijs vanuit het Rijk. Inzet op bewegingsonderwijs wordt meestal binnen een bredere visie op beweging (vanuit gezondheid) uitgevoerd. Dit zorgt voor verschillende interpretaties van het doel van de norm bewegingsonderwijs én in de activiteiten die geschikt worden gevonden om hieraan te voldoen. Ondanks dat scholen zelf primair verantwoordelijk zijn om te voldoen aan de norm, spelen zowel school, gemeente als Rijk een belangrijke rol. 

Oplossingsrichtingen
Een aantal van de oplossingsrichtingen uit het onderzoek:

  1. Het formuleren van een visie en ambitie is voor scholen een belangrijke voorwaarde om te voldoen aan de norm bewegingsonderwijs.
  2. Scholen die goed samenwerken met de gemeente bereiken meer. De gemeente kan de school ondersteunen in financiën ofwel in de coördinatie van bewegingsonderwijs. Tevens kunnen zij elkaar versterken in de ontwikkeling van de visie op bewegingsonderwijs. Een vast contactpersoon bij zowel school als gemeenten faciliteert deze samenwerking.
  3. Investeer in bevoegde groepsleerkrachten en vakleerkrachten. Onderzoek bijvoorbeeld wie van de groepsleerkrachten gemotiveerd is en de bevoegdheid wil halen, en of samenwerking met andere scholen en/of de gemeenten mogelijk is bij het inhuren van vakleerkrachten.

Meer informatie vindt u in het eindrapport ‘Oplossingen voor het bewegingsonderwijs. Hoe komen we verder?’ (pdf).
Download ook de onderstaande handreikingen met praktische tips voor beleidsambtenaren en schoolleiders:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anouk Morgenstern-Brandsema.