Individuele leer- en ontwikkelbudgetten: onderzoek naar benutting door werknemers

| Social Policy

Het verstrekken van individuele leer- en ontwikkelbudgetten is een manier om werknemers te blijven stimuleren om zich te ontwikkelen. 

Werkgevers zetten deze budgetten inmiddels regelmatig in, maar het is nog onbekend wie en in welke mate men gebruik maakt van deze budgetten. Dit roept tevens de vraag op hoe de beroepsbevolking in het algemeen, en kwetsbare groepen in het bijzonder, kunnen worden bereikt en gestimuleerd om actief aan de slag te gaan met leven lang ontwikkelen. In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert Ecorys een onderzoek uit naar het benutten van de beschikbare individuele leer- en ontwikkelbudgetten door werknemers.

De volgende twee vragen staan centraal:
-    Hoeveel mensen maken er momenteel gebruik van de beschikbare individuele leer- en ontwikkelbudgetten?
-    In 2020 zijn er in de elektrotechnische detailhandel en retail non-food branche (gedrags)interventies ingezet om deelname te stimuleren. Hoe wordt het gebruik van individuele leer- en ontwikkelbudgetten in de elektrotechnische detailhandel en retail non-food branche bevorderd door (gedrags)intenties?

In een steeds veranderende arbeidsmarkt is het noodzakelijk om werknemers te blijven stimuleren om zich te ontwikkelen. Door technologische ontwikkelen en globalisering wordt van werknemers steeds meer kennis en vaardigheden verwacht. Daarom is continue scholing voor de hele beroepsbevolking noodzakelijk. Individuele leer- en ontwikkelbudgetten kunnen hier een middel voor zijn.

Dit project is gestart in maart 2020 en loopt tot februari 2022. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saraï Sapulete.