tablet met nieuwsartikel

Hoe afhankelijk is Nederland van levering van kritieke grondstoffen uit het buitenland? De strategische autonomiescan geeft inzicht

| Economic Growth

Een tijdige en juiste toelevering van kritieke grondstoffen en materialen uit het buitenland is essentieel voor de productie en consumptie in ons land, en daarmee voor de welvaart in Nederland. Het is daarom van belang om te bepalen hoe afhankelijk Nederland mag zijn van een geconcentreerde grondstofwinning en verwerking van grondstoffen in een kleine groep landen buiten de Europese Unie. De Strategische Autonomiescan (SAS) van Ecorys brengt de importafhankelijkheid van Nederland in kaart voor specifieke grondstoffen, energiebronnen, Foreign Direct Investment (FDI), technologieën, diensten en goederen. 

Vaak zijn het grondstoffen en materialen die essentieel zijn voor de verduurzaming en digitalisering van onze economie en infrastructuur. Het is belangrijk om het autonome vermogen van Nederland op deze terreinen te beschermen. Een grotere diversificatie van toeleveranciers spreidt de risico’s en vermindert de kwetsbaarheid. Nu ervaren we de nadelige gevolgen van een aanzienlijke afhankelijkheid van de levering van Russisch en Oekraïens gas en olie (en mogelijk kolen). In de toekomst zouden daar andere producten bij kunnen komen, zoals zeldzame aardelementen, platinumgroep metalen en andere kritieke grondstoffen. 

Bent u benieuwd hoe onze Strategische Autonomiescan (SAS) werkt? Lees dan deze Ecorys Insights, waarin onze consultants een casestudy hebben uitgewerkt voor windmolens. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via [email protected]