Het Starters International Business programma (SIB) van RVO helpt bedrijven duurzaam internationaliseren

| Regions and Cities, Economic Growth

Bedrijven die deelnemen aan het Starters International Business (SIB) programma van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben meer kennis over de mogelijke exportmarkt en meer relevante contacten. Bij 30% tot 40% van de deelnemende bedrijven heeft het programma geleid tot duurzame internationalisering van het bedrijf.

Grafiek Duurzame Internationalisering

Dat blijkt uit de evaluatie van het SIB programma in de periode 2012-2018. Ecorys onderzocht de effectiviteit van het programma voor de RVO.

Toekenning van vouchers
Het SIB programma heeft als doel ondersteuning te bieden aan het mkb bij het maken van de stap naar internationale markten. Dit doen zij door het uitgeven van vouchers in de vorm van coaching (coachingvoucher), deelname aan een handelsmissie of beurs (missievoucher) en het inkopen van specifieke kennis (kennisvoucher). Uit de evaluatie blijkt dat de selectie en toekenning van vouchers een eenvoudig proces is voor zowel de aanvragers als de beoordelaars. Het afwijzingspercentage is met 12% over het algemeen laag. De relatief lichte beoordelingsprocedure heeft als nadeel dat er beperkte beleidsmiddelen zijn om aanvragen af te wijzen die niet in de geest van de regeling passen. 

Toename van kennis
Ook blijkt dat de coaching en missievoucher met name leiden tot een toename  van kennis over de doelmarkt. De missievoucher heeft ook een positieve invloed op de markttoegang. In de praktijk blijkt dat de missievoucher ook voor een bredere doelstelling gebruikt kan worden dan enkel het vinden van potentiële afnemers. Zo zouden ondernemers ook graag gebruik maken van de missievoucher voor oriëntatie, het opdoen van een netwerk of het vinden van import- of investeringspartners.

Ruimte voor verbetering
Ondanks de positieve resultaten is er ruimte voor verbetering. Ecorys heeft een aantal aanbevelingen opgesteld om dit te realiseren:

  • Eenduidige en coherente communicatie van de doelstelling van de SIB-regeling en de rol van elke voucher binnen de regeling via relevante kanalen.
  • Eigen bijdrage bij de SIB-coaching. Dit voorkomt deelname van bedrijven die niet kunnen investeren in internationalisering. 
  • Invoeren van een intakegesprek met het deelnemende bedrijf door de RVO of een onafhankelijke partij. 
  • Invoeren van reviewsystemen voor uitvoerders, zodat het voor deelnemers duidelijk is wat de plus- en minpunten zijn van verschillende coaches. 

Wilt u meer weten over onze evaluatie? Bekijk dan de infographic (pdf) of neem contact op met Jerien den Blanken of Roel Peeters.