Het effect van de pilots Veilig fietsen naar school

| Transport and Infrastructure

Lopen of fietsen is voor kinderen de manier om zichzelf te verplaatsen: naar school, naar de sportclub, naar de bieb of naar vriendjes en vriendinnetjes. Door hun eigen weg te zoeken ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen en kunnen ze zich optimaal ontplooien. Bovendien draagt lopen en fietsen bij aan een vast patroon, waarmee een gezond, actief en veilig verplaatsingsgedrag kan worden aangeleerd. Toch fietst een derde van de kinderen in Nederland nooit naar school.

Daarom hebben de Tour de Force en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (MinIenW) – samen met de F10 gemeenten en maatschappelijke organisaties – zes verschillende pilots opgezet en uitgevoerd onder de vlag van Veilig fietsen naar school. Deze pilots testen het effect van verschillende initiatieven om kinderen de kans te geven en te stimuleren om op een veilige manier met de fiets naar school te gaan. Wij hebben de belangrijkste resultaten en leerervaringen van deze pilots onderzocht, in opdracht van het MinIenW. Deze resultaten en leerervaringen zijn per pilot samengevat in factsheets.

Benieuwd naar de resultaten? Bekijk dan onze factsheets via de links hieronder.

Factsheet – Pilot Ieder kind een fiets (pdf)
Factsheet – Pilot Schoolstraten (pdf)
Factsheet – Pilot Social Deal campagne (pdf)
Factsheet – Pilot Van 8 naar 1 (pdf)
Factsheet – Pilot Veilige schoolroutes (pdf)
Factsheet – Pilot Verkeersexamen (pdf)