Gezondheidsbevordering en ziektepreventie in opleidingen voor zorgpersoneel

|

In opdracht van CHAFEA, een uitvoerend agentschap van de Europese Commissie, voert Ecorys de komende negen maanden een studie uit naar opleidings- en trainingsprogramma’s voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie in opleidingen voor zorgpersoneel. 

In de studie proberen we antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  1. Hoe worden professionals binnen de EU getraind in gezondheidsbevordering, en;
  2. wat zijn de goede voorbeelden met betrekking tot kennis- en competentieontwikkeling op het gebied van gezondheidsbevordering en ziektepreventie bij zorgprofessionals. 

Hiertoe brengen we de huidige situatie met betrekking tot opleidings- en trainingsprogramma’s voor zorgprofessionals in gezondheidsbevordering en ziektepreventie in alle EU-lidstaten in kaart. Ecorys organiseert daarnaast een workshop en conferentie in samenwerking met de Europese Commissie.
De doelstellingen van de workshop en conferentie zijn:

  1. het actualiseren van kennis en “best practices” op het gebied van gezondheidsbevordering en ziektepreventie;
  2. het vormen van een EU-netwerk ter ondersteuning van de ontwikkeling van goede werkwijzen ter verbetering van professionele competenties in gezondheidsbevordering en ziektepreventie;
  3. het ontwikkelen van concrete actiepunten op basis van “best practices”, en;
  4. het creëren van blijvende aandacht voor het onderwerp ‘preventie en gezondheidsbevordering’ in trainingen en opleidingen voor zorgprofessionals.