Evaluatie Project Mainportontwikkeling Rotterdam aangeboden aan Tweede Kamer

| Transport and Infrastructure

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen bood vorige week onze evaluatie van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) aan aan de Tweede Kamer. Dit project heeft tot doel om de ontwikkeling van de mainportfunctie van de haven van Rotterdam te koppelen aan een gelijktijdige verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.

Ecorys bracht met deze evaluatie in beeld of en in welke mate de doelen zijn behaald en maakte inzichtelijk of de projectbeheersing toereikend is uitgevoerd. De informatie uit de evaluatie dient onder andere als basis voor de Tweede Kamer voor het besluit om de grootprojectstatus van het project te handhaven of op te heffen. Voor projecten die deze status bezitten geldt dat de Tweede Kamer uitgebreid en geregeld geïnformeerd dient te worden over de gang van zaken om beter te kunnen controleren en bijsturen.

Conclusies
De landaanwinning en inrichting van Maasvlakte 2 dragen volgens de evaluatie in belangrijke mate bij aan de groei van de Rotterdamse haven van de afgelopen jaren. Dit heeft tevens bijgedragen aan de groei van de Nederlandse economie als geheel. Tegelijk met de groei van de haven dient de kwaliteit van de leefomgeving verbeterd te worden. De meeste projecten op het gebied van leefbaarheid en natuurcompensatie zijn inmiddels uitgevoerd. Dat is mede resultaat van de goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Een goed voorbeeld hiervan is de Tafel van Borging, een periodiek overleg tussen maatschappelijke partijen, overheidspartijen en het Havenbedrijf Rotterdam. 

Resterende opgaven
Er resteert nog een viertal belangrijke opgaven: natuurcompensatie voor duinen en Voordelta, Buijtenland van Rhoon en de stikstofproblematiek. De benodigde besluiten zijn al wel zijn genomen en de maatregelen zijn uitgevoerd, maar het eindresultaat is nog niet bereikt. De evaluatie geeft aanbevelingen voor de borging van de verdere uitvoering en monitoring van deze resterende opgaven.

Lees het volledige evaluatierapport op de website van de Tweede Kamer.

Voor meer informatie over de evaluatie kunt u contact opnemen met Bart Witmond, [email protected].