Effecten van verbreding SDE++-regeling met levering van afgevangen CO2 aan de glastuinbouw

| Natural Resources

De Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) stimuleert duurzame energieproductie en CO2-reductie. Met deze regeling wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. In 2021 wil de overheid deze regeling verder verbreden en mogelijk de levering van door de industrie afgevangen CO2 aan de glastuinbouwsector toevoegen. Voordat de overheid een nieuwe categorie aan de SDE++ toevoegt, vraagt zij advies aan  het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Voor het advies over CO2-levering aan de glastuinbouwsector maakt PBL mede gebruik van een rapport van Wageningen Economic Research (WER). Ook vraagt PBL input voor het advies aan de markt. In opdracht van de Vereniging Energie, Milieu en Water (VEMW) heeft Ecorys het rapport van WER beoordeeld en een eigen onderzoek uitgevoerd naar het effect van CO2-levering op netto CO2-emissies in de atmosfeer. Daarbij hebben wij rekening gehouden met emissies in de keten. Bovendien laten we zien dat de hoeveelheid afgenomen CO2 kan toenemen door externe CO2-levering. Niet elke geleverde afgevangen ton CO2 aan de glastuinbouw resulteert daarom in emissiereductie. In de SDE++-regeling streeft de overheid naar zoveel mogelijk CO₂-reductie per euro subsidie. Het is daarom van belang om er in de SDE++-regeling rekening mee te houden dat de effecten op de netto CO2-emissies sterk situatieafhankelijk zijn, anders ontstaat er een verschil tussen de verwachte bijdrage aan emissiereductie en de realisatie.

Lees het volledige rapport ‘Analyse van de emissiereductie door levering afgevangen CO2 aan de glastuinbouw’ (pdf).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harry van Til, principal consultant Natural Resources.