Ecorys voert maatschappelijke kostenbatenanalyse uit voor ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

| Regions and Cities

Ecorys en PBLQ hebben een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) uitgevoerd naar de kosten en baten van de Wet open overheid (Woo). 

In het rapport is onderscheid gemaakt tussen de kosten en baten van het op orde brengen van de informatiehuishouding en het implementeren van de Woo. Uit de MKBA van het wetsvoorstel blijkt dat de kosten in vergelijking met het oorspronkelijke voorstel sterk zijn gereduceerd. Het wetsvoorstel van de initiatiefnemers is aangepast op een onderdeel, naar aanleiding van de MKBA. 

Ecorys en PBLQ constateren dat de Woo zowel tot kwalitatieve als kwantitatieve baten leidt. De kwalitatieve baten betreffen vooral de betere beschikbaarheid en vindbaarheid van overheidsdocumenten. Die betere vindbaarheid leveren zowel bij bestuursorganen als burgers efficiencywinst op. De totale kosten van implementatie en uitvoering van de Woo kunnen worden terugverdiend doordat de gemiddelde zoektijd per document aanzienlijk omlaag gaat. Daardoor zijn de baten niet direct incasseerbaar, maar zeker wel merkbaar.

De voorbereiding van de implementatie van de Woo zal spoedig gestart worden, door een precieze gezamenlijke interpretatie van de wet en een uitvoeringstoets per organisatie. 

Download de aanbiedingsbrief van minister Ollongren (BZK) bij het rapport MKBA-conceptaanpassing wet Open Overheid.