Ecorys op weg naar volledige CO2-compensatie

| Natural Resources

Ecorys steunt maatschappelijke actoren in het streven naar duurzaamheid. 

Dit wordt onder meer gedaan door strategisch beleidsadvies en economische analyses op het gebied van hernieuwbare energie, duurzaamheid en klimaat. Ook als bedrijf ligt de focus op maatschappelijk verantwoord en duurzaam gedrag: Ecorys voert een actief MVO-beleid en heeft een ISO14001-certificaat (de internationale standaard voor milieumanagementsystemen). Verder gebruikt Ecorys enkel groene energie en compenseert alle werk-gerelateerde vluchten, waarmee tweederde van de totale uitstoot van Ecorys gecompenseerd wordt.

Ecorys heeft het contract met de Climate Neutral Group reeds uitgebreid. Vanaf januari 2019 zal Ecorys ook de rest van zijn CO2-emissies compenseren (bijv. compensatie alle autokilometers) en daarmee geen netto CO2-emissies uitstoten. Zo miniseert Ecorys zijn effect op het klimaat nog meer.