Ecorys onderzoekt economische behoefte horecapaviljoen in Rotterdam-Zestienhoven

| Regions and Cities

De bewoners van de omgeving van het park de Buitenplaats in de Rotterdamse nieuwbouwwijk Zestienhoven zijn bezorgd over de overlast van een horecapaviljoen dat midden in het park zal komen. Op vrijdag 14 februari kwamen hun bezwaren aan de orde tijdens een zitting van de Raad van State. 

In opdracht van een toekomstige bewoner heeft Ecorys onderzocht wat de economische behoefte is aan horecaoppervlakte in het park, uitgaande van de primair lokale verzorgingsfunctie die het paviljoen volgens de gemeenteraad moet gaan krijgen.

Door middel van een enquête onder de bezoekers van het park en onderzoeksgegevens van de gemeente Rotterdam over het bezoek aan parken in Rotterdam is op een distributieplanologische wijze afgeleid hoe groot het paviljoen zou moeten worden.

Het bestemmingsplan maakt 35-40% (in 2020) en 30% (in 2030) meer m2 bruto-vloeroppervlakte horeca in het park mogelijk dan op grond van de behoefte is bepaald. Dit laat het voor de toekomstige exploitant toe, om op betrekkelijk grootschalige wijze ander publiek, zowel van binnen als van buiten het verzorgingsgebied, aan te gaan trekken. De balans tussen natuur en vertier in dit publieksintensief recreatiegebied kan daardoor onder druk komen te staan. Dit is in principe in strijd met het horecabeleid van de gemeente Rotterdam en met het  ter plaatse geldende bestemmingsplan.  

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Wilbert Kroesen