Ecorys ondersteunt Antwerpen bij uitvoering van klimaatplan

| Natural Resources

De komende 4 jaar ondersteunt Ecorys de stad Antwerpen bij de uitvoering van het Klimaatplan 2030. Met dit plan wil de stad een voortrekkersrol blijven spelen in de strijd tegen klimaatopwarming. Onze CEO Manon Janssen neemt in dit project de rol van Klimaatregisseur op zich.

Het Antwerpse Klimaatplan bundelt alle maatregelen en projecten in de stad en rekent deze door in potentiële klimaatwinst. Zo wil de stad de CO2-uitstoot in Antwerpen tegen 2030 terugdringen met 50 tot 55%, vergeleken met 2005. De komende 10 jaar zijn nog heel wat inspanningen nodig om de klimaatverandering in Antwerpen te beperken en toe te werken naar een klimaatneutrale stad. Een klimaatregisseur kan helpen deze inspanningen waar te maken.

Wat doet de klimaatregisseur?
De Klimaatregisseur is van essentieel belang om de uitvoering en de voortgang van het Klimaatplan in goede banen te leiden. De Klimaatregisseur is onafhankelijk en is daarom in staat alle stakeholders aan tafel te krijgen en te activeren, om knelpunten te identificeren en deze weg te werken. Daarnaast is de Klimaatregisseur adviseur van het college en voorzitter van de nieuw op te richten Klimaatraad. De Klimaatregisseur vormt zo ook de brug naar de stedelijke diensten. Ten slotte vervult de Klimaatregisseur ook een ambassadeursrol voor het Antwerpse klimaatbeleid.

Brede ondersteuning
De Klimaatregisseur wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een team van adviseurs en onderzoekers. Een samenwerking van meerdere sectoren binnen Ecorys biedt de brede oriëntatie en deskundigheid die de veelzijdigheid van het Antwerpse Klimaatplan vereist.

“Het Antwerpse Klimaatplan is bijzonder uitdagend. De stad toont ambitie en neemt daardoor een morele leidersrol op zich. De plannen zijn erg concreet, breed en inclusief: van huisvesting tot mobiliteit, van industriële speler tot burger. Met Ecorys hebben we alle expertise in huis om dit plan mee te helpen waarmaken,” aldus Manon Janssen.

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij Susanne van der Kooij, consultant Natural Resources.