Ecorys Insights: Visitaties woningbouwcorporaties: terugblik op 2021

| Regions and Cities

Ecorys voerde bij 14 woningcorporaties de vierjaarlijkse (verplichte) maatschappelijke visitatie uit. Dit is 33% van het totaal van 42 visitaties die in 2021 gepubliceerd werden op de website van de Stichting Visitatie Woningcorporaties 
Nederland (SVWN). De experts van Ecorys delen 6 observaties uit hun werkzaamheden voor de corporaties in het afgelopen jaar. 

Download de Ecorys Insights hier.
Kijk voor meer informatie over onze maatschappelijke visitaties op https://visitaties.ecorys.com/ of stuur een e-mail naar [email protected]

Insights Maatschappelijke Visitaties

Insights Maatschappelijke visitaties pagina 2