Ecorys Insights: Arbeidsmarkt en energietransitie: van signalering en agendering naar praktische oplossingen

|

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt een recordaantal vacatures. De werkloosheid staat op het laagste niveau sinds 2003. Dit is goed nieuws. Maar door de arbeidsmarktkrapte is het lastig om geschikt personeel te vinden om de nieuwe plannen van Rutte IV op het gebied van wonen, klimaat, kinderopvang, onderwijs en zorg uit te voeren. De Tweede Kamer stemde in januari voor de motie Paternotte/Heerma, die de regering verzoekt om op zeer korte termijn een aanpak tegen arbeidsmarkttekorten te formuleren, zowel generiek als voor specifieke sectoren. 

In deze Ecorys Insights delen onze experts inzichten uit projecten over de arbeidsmarkt en de energietransitie. Deze transitie is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd, waarvoor in het coalitieakkoord veel geld beschikbaar is gesteld. De inzichten kunnen van waarde zijn voor minister Jetten van Klimaat en Energie, die direct aankondigde een Actieplan Groene Banen op te gaan stellen.

Download de Ecorys Insights hier.
 

Ecorys Insights - Februari (p.1)

Ecorys Insights - Februari (p.2)

Ecorys Insights - February (p.3)

Ecorys Insights - Februari (p.4)