Ecorys geeft presentatie in Taiwan over de EU algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

| Security and Justice

Dr. Brigitte Slot, sectorleider van het Ecorys Security and Justice-team, was door het Taiwanese Industrial Technology Research Institute (ITRI) uitgenodigd om een keynote speech te geven over de nieuwe algemene EU-verordening voor gegevensbescherming (AVG).

Door de grote invloed van AVG op bedrijven die actief zijn op de EU-markt, wilde ITRI inzicht krijgen in de filosofie achter de AVG. Daarbij is er gekeken naar wat de AVG in de praktijk betekent voor de talrijke Taiwanese bedrijven die zaken doen in een of meer EU-lidstaten.

In haar presentatie legde Dr. Slot uit dat de AVG kan worden gezien als een fundamentele verandering in de manier waarop we gegevensbescherming benaderen, die te vergelijken is met het internet. In het begin leek het internet grenzeloze mogelijkheden te bieden om de verbondenheid tussen mensen te vergroten. Recente schandalen rond schendingen van de privacy van burgers door ontoereikende gegevensbescherming, zoals de Cambridge Analytica-affaire rond Brexit en de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016, tonen echter aan dat er zeer schadelijke gevolgen kunnen zijn zonder goede beveiliging.

De AVG hanteert de bescherming van de privacy van burgers door hun persoonlijke informatie te beschermen: persoonsgegevens zijn immers eigendom van de mensen. Burgers en bedrijven die dit willen gebruiken, dienen hier toestemming voor te vragen. Dit houdt in dat sommige bedrijven hun bedrijfsmodellen moeten aanpassen (zoals online adverteren). Tegelijkertijd kan AVG ook een zakelijke kans bieden: bedrijven kunnen het vertrouwen van hun klanten winnen door transparant te zijn over de omgang met persoonlijke informatie.

De presentatie gaf het publiek een overzicht van zowel de juridische instrumenten als de ideologische discussies die hieraan ten grondslag liggen.