Ecorys evalueert Europese wetgeving ongevalsonderzoek luchtvaart

| Transport and Infrastructure, Security and Justice

De veiligheid in de luchtvaart is de afgelopen jaren verbeterd, wat zich uit in een daling van het aantal ongevallen.

Dit wordt gerealiseerd door een combinatie van technische en wetgevende maatregelen. Een van die maatregelen is de verplichting om ongevallen en serieuze incidenten diepgaand te onderzoeken en de lessen die eruit getrokken worden breed te delen. De Europese regelgeving voor ongevalsonderzoek in de luchtvaart werd in 2010 herzien met de invoering van Verordening (EU) Nr. 996/2010 inzake onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart. 

Het directoraat-generaal Mobiliteit en Transport van de Europese Commissie heeft Ecorys en haar partner het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) gevraagd een onafhankelijke en evidence-based evaluatie te verrichten van Verordening (EU) Nr. 996/2010 om te beoordelen of de doelen hiervan zijn behaald sinds de inwerkingtreding. Het evaluatieteam van Ecorys en NLR is hierbij ondersteund door professor Mendes de Leon van de Universiteit Leiden. 

De hoofdconclusie van de evaluatie is dat de set van maatregelen die in de Verordening zijn opgenomen hebben geleid tot beter ongevalsonderzoek, en hiermee hebben bijgedragen aan een verbetering van de luchtvaartveiligheid. Het Europese netwerk van nationale instanties voor onderzoek naar de veiligheid van de burgerluchtvaart (ENCASIA), waarin de veiligheidsonderzoeksinstanties van de meeste lidstaten actief deelnemen, is een van de meest effectieve instrumenten van de Verordening. Desalniettemin is er nog steeds ruimte voor verbetering in de ongevalsonderzoeken. Dit kan worden bereikt door de rol van ENCASIA te versterken en implementatie van de Verordening in de individuele EU-lidstaten te verbeteren. Deze hoofdconclusie is in het evaluatierapport verder uitgewerkt met conclusies voor 5 specifieke evaluatiecriteria. De Europese Commissie gebruikt de rapportage in het besluitvormingsproces over eventuele opties ter versterking van de Verordening.