Ecorys consortium assisteert ministerie van Buitenlandse Zaken bij beoordeling van aanvragen voor subsidie-instrumenten

| Public Sector Reform

Een sterk maatschappelijk middenveld is van belang voor een goede democratie en een samenleving waarin iedereen mee kan doen. De Nederlandse overheid steunt maatschappelijke organisaties om bij te dragen aan het verminderen van ongelijkheid, tegengaan van corruptie, om stem te geven aan burgers om op te komen voor hun rechten. Een instrument hiervoor is subsidies. Ecorys is gevraagd om drie subsidie-instrumenten te beoordelen die vallen onder het beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld. Het gaat om de Power of Voices partnerschappen, Power of Women partnerschappen en Women, Peace and Security partnerschappen. 

Een Ecorys consortium, bestaande uit Ecorys Nederland, Edburgh consultants en Results in Health heeft vijf externe experts geleverd die samen met ambtelijke experts de aanvragen voor een strategisch partnerschap hebben beoordeeld. Op basis van de criteria die zij hebben opgesteld, selecteren zij  de partijen die in aanmerking komen voor een strategisch partnerschap met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Het project is eind maart gestart en is recent afgerond.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Kim Labeij-Groenewegen