discussion paper

Economie en digitalisering: zeven vraagstukken

| Economic Growth

De digitalisering van de Nederlandse economie en samenleving biedt grote kansen om de vooruitgang en innovatie te vergroten en de brede welvaart te 
verhogen. Het is wel noodzakelijk dat de overheid de juiste randvoorwaarden voor goed functionerende digitale markten neerzet. Onder meer om een gelijk 
speelveld en veilig en verantwoord datagebruik te realiseren. In dit discussion paper bespreken we zeven nieuwe vraagstukken rondom economie en digitalisering.

Download de discussion paper (pdf). Neem voor meer informatie contact met ons op ([email protected]).