De samenwerking tussen informele en formele zorgverleners

|

Ecorys en Steunouder voeren op dit moment onderzoek uit naar de randvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking tussen informele en formele zorg.

Wanneer is informele zorg een goede aanvulling op/vervanging van formele zorg? Waarom lukt het in de ene gemeente wel om het initiatief Steunouder van de grond te krijgen en in de andere gemeente niet? Om tot de uitkomsten te komen worden 100 cases geanalyseerd. Aanvullend worden er interviews afgenomen bij beleidsmedewerkers en Steunouder-coördinatoren in de gemeenten die het initiatief Steunouder inzetten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Yvonne Conradi, in het kader van de masteropleiding Sociology: Contemporary Social Problems aan de Universiteit Utrecht. Na de zomer organiseren Ecorys en Steunouder een bijeenkomst voor gemeenten en welzijnsorganisaties waar de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd.