Blog: Analyses met het Vesta MAIS-model als startpunt van de warmtetransitie

| Natural Resources

Recentelijk hebben gemeenten toegang gekregen tot de ‘Startanalyse’ van het Planbureau voor de Leefomgeving. Deze analyse geeft gemeenten per buurt inzicht in mogelijke alternatieven voor aardgas. PBL heeft hiervoor het door haar ontwikkelde Vesta MAIS-model gebruikt. Dit model is open source, dit betekent dat het door iedereen te gebruiken is en bij Ecorys doen we dat dan ook regelmatig.

Gemeenten gaan de Startanalyse gebruiken voor het opstellen van een Transitievisie warmte. In de ‘handreiking voor lokale analyse’ van het Expertise Centrum Warmte wordt daarom aangegeven dat de modelresultaten aangevuld moeten worden met lokale gegevens. Dat is een goed advies, een rondje op de fiets of met de auto door een wijk aangevuld met gesprekken met eigenaren van mogelijke warmtebronnen zijn al waardevol voor een goede interpretatie van de modelresultaten. Het is ook mogelijk om het model te voeden met aangepaste data, daarvoor is het wel noodzakelijk om onder de motorkap van het Vesta MAIS-model te gaan. Het kost gebruikers enige tijd om met het model bekend te raken. Er is namelijk een dag voor nodig om zelfstandig met het model te kunnen werken. Wij geven regelmatig trainingen in het gebruik van het model. 

In de Startanalyse is ervoor gekozen om resultaten op buurtniveau te presenteren. Maar het Vesta MAIS-model maakt het mogelijk om op gebouwniveau in te zoomen. Door op gebouwniveau te kijken kan vastgesteld worden of de oplossing die optimaal is voor de buurt als geheel, dat ook is voor afzonderlijke straten en gebouwen. Dat is lang niet altijd het geval. Binnen een buurt kunnen verschillen groot zijn door bijvoorbeeld verschillen in bouwtypen, bouwjaar en investeringen in isolatie. Onze ervaring is daarom dat het nuttig is om de analyse ook op gebouwniveau te doen.

Degenen die alvast de modelresultaten in willen duiken om te zien welke optie optimaal is voor hun woning moeten nog even geduld hebben. PBL heeft die gegevens nog niet gepubliceerd, maar gemeenten kunnen er zelf voor kiezen om de analyse te delen. In een nieuwsartikel op onze website zijn wel resultaten te vinden van een modelrun die we voor Milieudefensie hebben gemaakt, deze run is gebaseerd op een oudere versie van het Vesta MAIS-model waardoor resultaten kunnen afwijken van de Startanalyse.

Wilt u meer weten over het Vesta MAIS-model en onze diensten? Bekijk dan onze brochure

Deze blog is geschreven door Harry van Til, senior consultant bij de sector Natural Resources. Hij en zijn team hebben veel ervaring met maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energie- en klimaat.