Arbeidsmarkt voor leraren blijft ook in schooljaar 2018/2019 krap

| Social Policy

De arbeidsmarkt in het onderwijs blijft krap. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktbarometer van Ecorys en Dialogic. Met deze Barometer brachten we de ontwikkelingen en knelpunten op de arbeidsmarkt voor leraren in het schooljaar 2018/2019 in beeld.

In totaal zijn er in het afgelopen schooljaar 27.054 vacatures gevonden. Het grootste aantal vacatures is gevonden in het voortgezet onderwijs (vo), gevolgd door het primair onderwijs (po) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). We kijken niet alleen naar de absolute cijfers, maar ook naar het aantal vacatures op het totale aantal fte’s (vacatureintensiteit). Deze ligt rond de 7%. Zowel het aantal geplaatste vacatures, als de intensiteit wijken niet sterk af van het schooljaar 2017/2018. Daarom geldt dezelfde conclusie: de arbeidsmarkt in het onderwijs blijft krap. 


Verdeling leraren en ondersteunend personeel
De meeste vacatures betreffen leraren. In het po werden 7.861 leraren gezocht, in het vo 10.145 en in het mbo 2.206. In elke sector zijn de ondersteuners daarna de grootste categorie. In het po en mbo is de vacature-intensiteit voor directieleden het hoogst; in het vo is dat bij leraren het geval. 


Methode
Voor dit onderzoek inventariseerden we  vacatures voor leraren, ondersteunend personeel en directieleden in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Hiervoor maakten we gebruik van bestaande vacaturewebsites, maar ook van vragenlijsten voor het ophalen van aanvullende informatie. 

Wij maakten de Arbeidsmarktbarometer in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Jaarlijks rapporteert de minister van OCW over de stand van zaken van de arbeidsmarkt voor leraren aan de Tweede Kamer. De Barometer is bijgevoegd bij de Arbeidsmarktbrief die in december aan de Tweede Kamer is aangeboden. 

Lees de kamerbrief over de arbeidsmarkt voor leraren 2019.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Saraï Sapulete