Alcoholpreventie: twee Ecorys-onderzoeken aangeboden aan Tweede Kamer

| Social Policy, Economic Growth

In 2018 heeft de Rijksoverheid samen met meer dan 70 maatschappelijke organisaties het Nationaal Preventieakkoord gesloten (NPA). Het akkoord heeft onder meer ten doel problematisch alcoholgebruik tegen te gaan. In het kader van het NPA mocht Ecorys twee onderzoeken uitvoeren: een nulmeting naar alcoholverkoop op afstand en een evaluatie van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken. Minister Blok heeft beide rapporten, samen met een aantal andere rapporten, onlangs aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Alcoholverkoop op afstand
In voorbereiding op een nieuwe Alcoholwet heeft Ecorys in samenwerking met Dialogic en Dynata voor het ministerie van VWS een onderzoek uitgevoerd naar alcoholverkoop op afstand in Nederland. Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de invloed van de invoering van de nieuwe Alcoholwet op de concurrentiepositie van Nederlandse online alcoholverkopers. We combineerden een consumentenenquête, een analyse van internetverkeer en een onderzoek naar online alcoholregulering in andere landen.
De belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek: 

 • 18% van de Nederlanders heeft de afgelopen twee jaar alcoholische drank online gekocht;
 • Het Nederlands marktaandeel in de online verkoop van alcohol aan Nederlanders bedraagt 79%;
 • Van de Nederlandse alcoholwebsites hanteert 67% zichtbaar een leeftijdsgrens, tussen België (62%) en Duitsland (77%) in;
 • De leeftijdscontrole bestaat meestal uit aanvinken van 18+ (Nederland en België) of invullen leeftijd (Duitsland);
 • Jongeren (14-17 jaar) komen relatief veel op alcoholwebsites via reclame op social media (26%).

Meer informatie vindt u op onze projectpagina.

Evaluatie reclamecode voor alcoholhoudende dranken
In samenwerking met PROOF adviseurs deden wij onderzoek naar de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA). Het onderzoeksrapport bevat de resultaten en aanbevelingen op basis van de evaluatieonderwerpen:

 1. inhoudelijke bespreking van de RvA;
 2. draagvlak voor en uitvoerbaarheid van de RvA;
 3. governance;
 4. naleving en handhaving;
 5. de RvA in relatie tot bereik en blootstelling van minderjarigen aan reclame;
 6. de implementatie gewijzigde Richtlijn 2018 voor audiovisuele mediadiensten. 

Meer weten? Bekijk de projectpagina.

In  2016 deden wij ook al eens onderzoek naar het effect van reclame voor alcoholhoudende dranken op jongeren, zie https://www.ecorys.com/global/our-work/study-exposure-minors-alcohol-advertising

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze consultants of mail naar [email protected].