7 inzichten over het Nationaal Groeifonds

| Regions and Cities

Het wetsvoorstel Nationaal Groeifonds ligt in de Tweede Kamer en de leden van de commissie Economische Zaken en Klimaat kunnen tot uiterlijk donderdag 13 januari inbreng voor het verslag inzenden. Ecorys is betrokken bij 14 aanvragen van het Nationaal Groeifonds (NGF) voor verschillende opdrachtgevers, waaronder ministeries, provincies, gemeenten, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven. Graag delen wij onze 7 belangrijkste inzichten. 

Als economisch bureau ziet Ecorys de potentiële baten van extra publieke investeringen voor de Nederlandse welvaart op lange termijn, en daarmee de toegevoegde waarde van het NGF. Tegelijkertijd moet geleend overheidsgeld doelmatig en doelgericht besteed worden. Daarom steunt Ecorys de vereisten dat een NGF-aanvrager een maatschappelijke kosten-batenanalyse, een bbp-effect-berekening, en een argumentatie van additionaliteit moet meesturen. Tegelijkertijd is duidelijk dat het NGF zich in een opstartfase bevindt, we een enigszins experimentele periode doormaken, en stapsgewijs verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Om het verbeterproces te ondersteunen wil Ecorys 7 inzichten over het NGF delen, opgedaan tijdens de 14 projecten.

Download de position paper 7 inzichten over het Nationaal Groeifonds (pdf).