Tussentijdse evaluatie van grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's tussen IPA II-begunstigden

Tussentijdse evaluatie van grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's tussen IPA II-begunstigden

De tussentijdse evaluatie had betrekking op negen programma's voor grensoverschrijdende samenwerking (CBC) tussen IPA II-begunstigden voor de periode 2014-2020. De begunstigden waren afkomstig uit Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië. 

Het behandelde de relevantie van de interventielogica van IPA CBC-programma's in relatie tot de behoeften van de beoogde begunstigden, evenals veranderingen in de context, efficiëntie en effectiviteit van de implementatie ervan en de vooruitzichten voor het bereiken van vastgestelde doelstellingen. 

De evaluatie analyseerde ook het niveau van samenhang, coördinatie en complementariteit van elk programma met nationaal, sectoraal en regionaal beleid/strategieën en andere territoriale samenwerkingsprogramma's die zich op dezelfde beoogde begunstigden richten. 

Het team beoordeelde de prestaties van CBC-programma’s tussen IPA II-begunstigden in de periode 2014-2019. Op basis van de beoordeling heeft het team goede praktijken en lessen uit individuele projecten geïdentificeerd. Zij hebben aanbevelingen gedaan om de uitvoering van CBC-programma's tussen IPA's te verbeteren, evenals aanbevelingen voor toekomstige programmering en beleidsdoeleinden voor territoriale samenwerking in de context van het volgende meerjarig financieel kader (MFK) en het voorstel van de Europese Commissie voor het instrument voor pretoetredingssteun. III.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Flavia Spigoli, Senior projectmanager.