Kansen in de zonne- en bio-energiesectoren in Kroatië en Slovenië

Klant: RVO | Sectoren: Natural Resources

Kroatië en Slovenië zijn van plan om de komende jaren te investeren in verdere verduurzaming van de energiesector. Deze investeringen worden grotendeels gefinancierd door de EU. Dit biedt interessante kansen voor Nederlandse bedrijven gespecialiseerd in zonne- en bio-energie om partnerschappen aan te gaan op onder andere het gebied van onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot hernieuwbare energiebronnen. Daarom hebben de RVO en de Nederlandse ambassades in Kroatië en Slovenië ons de opdracht gegeven om een marktanalyse uit te voeren van de zonne- en bio-energiesectoren in deze landen.

Onze studie laat zien dat Kroatië grote kansen biedt voor zonne-energie. Kroatië is namelijk één van de zonnigste landen in de EU. In 2020 had het land echter slechts 100 MW aan geïnstalleerd zonnevermogen, terwijl het naar schatting nog eens 6,8 GW aan zonne-energie kan opwekken. Dat kan met name door middel van grote zonneparken (5,3 GW), maar ook met zonnepanelen op daken (1,5 GW). Verder biedt Kroatië ook mogelijkheden om duurzame bio-energie te ontwikkelen. Het land heeft namelijk veel biomassabronnen. In potentie kunnen centrales tot 140 MW opwekken. De EU en de Kroatische overheid stellen tot 2027 ongeveer € 1 miljard beschikbaar om de verduurzaming te financieren.

Slovenië biedt ook interessante kansen voor zonne-energie. Het land heeft namelijk, net als Kroatië, zonne-uren in overvloed. In 2019 was er in totaal 313 MW aan zonne-energie geïnstalleerd. De uitbreiding hiervan past in de plannen van Slovenië om haar economie in de periode tot 2030 te verduurzamen. Verder is de bio-energiesector, met veel onderzoek en innovatie op het gebied van ‘biobased’ industriële producten, een interessante sector. De EU stelt tot 2027 ongeveer € 120 miljoen beschikbaar om in het land meer energie uit hernieuwbare bronnen te produceren.

Kansen voor Nederlandse bedrijven
In Kroatië en Slovenië zijn nog bijna geen producenten van geavanceerde zonne-energie en biobased technologieën. Er is echter wel veel behoefte aan technologie en oplossing voor energiecentrales, de productie en het gebruik van biomassa en de opslag van energie. Heeft u ervaring met de overgang naar een ‘biobased’ economie? Dan zijn er ook kansen voor innovatieve oplossingen en bedrijfsmodellen voor groene en biobased energie.

Meer weten? Lees een samenvatting van de marktanalyse of vraag gratis het volledige rapport aan op de website van de RVO
 

Key Experts

Maja Hranilovic Managing Director Ecorys Croatia Yoeri Dijkhof Consultant