Internationale rankings over open overheid en Nederland

Internationale rankings over open overheid en Nederland

Het thema open overheid heeft de afgelopen jaren meer aandacht gekregen, niet alleen binnen de Nederlandse overheid maar ook internationaal. Er zijn bijvoorbeeld veel ranglijsten die landen scoren op bepaalde aspecten van open bestuur (bijvoorbeeld open data, betrokkenheid van de samenleving, juridisch kader). De uitkomsten van deze ranglijsten kunnen soms aanzienlijk verschillen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Ecorys gevraagd onderzoek te doen naar deze rankings.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september 2017 tot en met januari 2018. Door middel van een bureaustudie en interviews met de auteurs van de rankings zijn de methodieken, indicatoren en openheid van de rankings zelf geanalyseerd. Het onderzoek geeft een beter inzicht in de rankings en de betekenis van de scores. Op basis van de uitkomsten zijn aanbevelingen gedaan op het gebied van Open Overheid en mogelijke aanpassingen voor het nieuwe Nederlandse actieplan Open Overheid.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederland over het geheel genomen zeer goed presteert. Nederland is vaak terug te vinden in de top 15. Nederland presteert vooral goed op het gebied van open data. De gebieden waarop de prestaties vrij laag zijn en waar veel verbetering nodig is, zijn het meten en monitoren van de impact van een open overheid. Daarom omvatten onze aanbevelingen een grotere focus op deze gebieden, evenals opname in het actieplan voor open overheid.
 

15 april 2019

1 minuten lezen