Bedrijventerreinen in Nederland: Beter benutten kan beter

In ons land concurreren verschillende maatschappelijke vraagstukken met elkaar om de schaarse ruimte. De Nederlandse economie heeft echter ruimte nodig om te verduurzamen en het welvaartsniveau te garanderen. Het beter benutten van specifieke economische functies van terreinen krijgt nog te weinig aandacht, terwijl dit op de lange termijn juist veel voordelen oplevert. Ecorys vindt dat de huidige ‘beter benutten plannen’ dan ook zelf beter benut moeten worden.

“Ruimtegebrek brengt niet alleen onze toekomstige banen en inkomsten in gevaar, maar ook onze gezamenlijk opgave om te verduurzamen en zo klimaatdoelen te halen” aldus Minister Adriaansens. Met de aanhoudende ruimteschaarste op bedrijventerreinen staat het beter benutten van bestaande bedrijventerreinen bij steeds meer overheden en ontwikkelingsmaatschappijen op de agenda. Waarom we beter moeten benutten is vanzelfsprekend. Toch krijgt het beter benutten van specifieke economische functies van terreinen, zoals hoge milieucategorieën (hmc) en watergebonden, niet veel aandacht, terwijl dit op de lange termijn juist grote voordelen kan opleveren. In onderstaande Ecorys Insight doen onze collega’s Luc Heestermans en Dennis de Koning suggesties voor uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden voor beter benutten.

Klik hierof op de afbeelding hieronder om de volledige Ecorys Insight te lezen.