Toekomstige strategische richting van het programma voor overheidsuitgaven en financiële verantwoording

Het PEFA-programma (Public Expenditure and Financial Accountability) biedt een raamwerk voor het beoordelen en rapporteren van de sterke en zwakke punten van de Public Finance Management (PFM)-systemen van een land, waarbij gebruik wordt gemaakt van kwantitatieve indicatoren om de prestaties te meten. Het programma werd in 2001 geïnitieerd door de Europese Commissie en zeven andere donoren. Toen PEFA onlangs de vijfde fase inging, gaf DG DEVCO, namens de PEFA-stuurgroep, Ecorys de opdracht om, in samenwerking met Mancala Consultores, een onderzoek uit te voeren naar de mogelijke toekomstige strategische richting van het PEFA-programma. 

Nu het mondiale landschap van de ontwikkelingsfinanciering aan het veranderen is, waarbij landen steeds meer afhankelijk zijn van hun eigen binnenlandse middelen om hun ontwikkelingsagenda te financieren, was het doel van de studie om strategische begeleiding te bieden aan de PEFA-stuurgroep om te beoordelen hoe de PEFA aan deze nieuwe context kan worden aangepast, en om de Addis Abeba Agenda voor Actie 2030. 

Het onderzoek combineerde kwantitatieve enquêtegegevens met kwalitatieve gegevens uit enquêtes, semi-gestructureerde interviews en focusgroepdiscussies. In totaal namen ongeveer 600 personen deel aan het onderzoek. De ervaringen van zes landen met het PEFA-raamwerk werden via veldbezoeken gedetailleerd geanalyseerd (Zuid-Afrika, Kenia, Burkina Faso, Tunesië, Peru en Vietnam).

Over het geheel genomen is uit het onderzoek gebleken dat PEFA als instrument de meeste doelstellingen heeft verwezenlijkt en als een succes wordt beschouwd. Het PEFA-raamwerk wordt gezien als een zeer relevant diagnostisch instrument voor PFM, waarbij de relevantie ervan sterk samenhangt met de alomvattendheid ervan. Bovendien wordt het raamwerk niet gezien als concurrerend met andere diagnostische instrumenten, maar eerder als aanvulling daarop. Onder de uitdagingen die voor de toekomst zijn geïdentificeerd, benadrukte de studie de noodzaak om de prijs-kwaliteitverhouding van het instrument te verbeteren en de kosten van de beoordelingen te verlagen, vooral met het oog op de noodzaak om de donorbasis van PEFA te diversifiëren. 

In de toekomst presenteerde de studie vijf strategische aanbevelingen op hoog niveau voor het programma:

  • Verbreding van de deelname aan bestuursstructuren en uitbreiding van acties via partnerschappen. 
  • Versterking van leer- en feedbackloops. 
  • Versterking van het bereik en de zichtbaarheid. 
  • Verbreding van de financiële basis om de financiële duurzaamheid te vergroten.
  • Het versterken van de link tussen PEFA en de agenda voor duurzame ontwikkeling en het vernieuwen van de PEFA-interventielogica.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Veerboot Philipsen or Jonathan Wolsey