Evaluatie van het programma voor de versterking van het aanbod en de ontwikkeling van de toegang tot gezondheidszorg in de DRC

De Democratische Republiek Congo (DRC) staat op de 175e plaats van de 189 landen op de Human Development Index. Het land heeft een van de hoogste kindersterftecijfers ter wereld en de levensverwachting bij de geboorte bedraagt ​​volgens de Verenigde Naties 60.7 jaar. De Europese Unie pakt deze kwesties aan via haar programma voor de versterking van het aanbod en de ontwikkeling van de toegang tot gezondheidszorg in de DRC (PRO DS). We hebben onlangs een tussentijdse evaluatie van het project afgerond, samen met ICON-INSTITUTE Consulting Group en EUROPE Ltd. 

Het doel van de PRO DS is om bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheid van de bevolking in de DRC. Concreet richt het project zich op drie doelstellingen:

  1. de toegankelijkheid van hoogwaardige gezondheidszorg in stand houden, vooral voor kwetsbare bevolkingsgroepen, waaronder vrouwen en kinderen;
  2. het integreren van gezondheidsgebieden die vallen onder humanitaire en verticale interventies in de doelprovincies, in lijn met het koppelen van noodhulp, rehabilitatie en ontwikkeling;
  3. het verbeteren van de institutionele capaciteit van het ministerie van Volksgezondheid op centraal en provinciaal niveau. 

Onze tussentijdse evaluatie analyseerde de prestaties van het PRO DS-programma, waarbij vooral werd gelet op de tussentijdse resultaten in vergelijking met de verwachte doelstellingen, de redenen achter deze resultaten en de geleerde lessen, conclusies en bijbehorende aanbevelingen. De conclusies en aanbevelingen zullen worden gebruikt om de huidige en (indien nodig) toekomstige interventies van de EUD te verbeteren. De aanbevelingen en geleerde lessen werden gepresenteerd tijdens een virtuele slotbijeenkomst, die werd bijgewoond door zowel de Europese Unie als de begunstigden. Tijdens de slotsessie spraken de aanwezigen hun waardering uit voor het werk van ons team van experts.