Europees panel voor duurzaamheid en circulariteit op het gebied van waterstof 

Waterstof speelt een sleutelrol in de transitie naar een klimaatneutrale economie en maakt emissievrij transport, verwarming en industriële processen en energieopslag tussen seizoenen mogelijk. 

De Partnerschap voor schone waterstof zet zich in om van de waterstofsector in de EU een leider te maken op het gebied van duurzame en circulaire waterstoftechnologieën en waardeketens. Om dit te bereiken moeten waterstoftechnologieën rekening houden met de gehele levenscyclus, circulaire ontwerpprocessen bevorderen en duurzaamheid en afvalpreventie aanmoedigen. Ecorys zal dit ondersteunen door de lancering van de Europees Hydrogen Sustainability and Circularity Panel (EHS&CP).

Het European Hydrogen Sustainability and Circularity Panel (EHS&CP) heeft tot doel de vergroening van de productie, opslag, distributie en eindgebruik van waterstof te ondersteunen.

De missie van het Panel (EHS&CP), gelanceerd door het Clean Hydrogen Partnership, is tweeledig:

 • Het partnerschap helpen bij het aanpakken van de duurzaamheid en circulariteit op zowel programma- als projectniveau, met inbegrip van ecologische, sociale en economische aspecten;
 • Het bevorderen en verspreiden van kennis voor een duurzamere en circulaire cultuur binnen en buiten het programma.

De belangrijkste activiteiten van het European Hydrogen Sustainability and Circularity Panel zijn onder meer:

 • Monitoring en rapportage over de voortgang van de projecten gefinancierd door het Clean Hydrogen Partnership en het algemene programma met betrekking tot duurzaamheid en circulariteit van waterstoftechnologieën.
 • Het definiëren van een alomvattende aanpak om duurzaamheids- en circulariteitsaspecten te helpen integreren in toekomstige projecten.
 • Het geven van aanbevelingen en het delen van geleerde lessen.

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling: sluit u aan bij het Europese panel voor waterstofduurzaamheid en circulariteit

Ben jij een gepassioneerd pleitbezorger voor waterstof, duurzaamheid of circulaire economie? Jouw expertise is nodig!

We lanceerden een oproep aan onafhankelijke experts op het gebied van waterstof, duurzaamheid en circulaire economie om het Clean Hydrogen Partnership te ondersteunen

Waterstof- en brandstofceltechnologieën zullen een sleutelrol spelen in de transitie van de EU naar een klimaatneutrale economie. Het Clean Hydrogen Partnership wil van de waterstofsector in de EU een leider maken op het gebied van duurzame en circulaire waterstoftechnologieën en waardeketens.

Wij lanceren een oproep voor onafhankelijke experts op het gebied van waterstofduurzaamheid en circulaire economie en zijn op zoek naar 15 onafhankelijke deskundigen die gaan samenwerken in het European Hydrogen Sustainability and Circularity Panel (EHS&CP). Het EHS&CP wordt opgezet en gecoördineerd door Ecorys, samen met TNO en Grant Thornton, namens het Clean Hydrogen Partnership. 

De experts zullen het Clean Hydrogen Partnership bijstaan ​​met advies op programmaniveau en zullen waardevolle begeleiding bieden bij haar projecten, waarmee ze bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame en koolstofneutrale waterstoftechnologieën. De geselecteerde deskundigen worden toegewezen aan taakgroepen op basis van hun specifieke expertise op de volgende themagebieden:

 • Eco-ontwerp en eco-efficiëntie;
 • Grondstoffen en toeleveringsketen; 
 • Productieprocessen, automatisering en opschaling;
 • Afvalbeheer en recycling;
 • Eindgebruikstoepassingen van waterstof (industrie en transport); 
 • Techno-economische en sociaalwetenschappelijke aspecten;
 • Milieu- en levenscyclusanalyse.


Inleidend webinar

Op 24 november 2023 organiseerden we een inleidend webinar waarin geïnteresseerde experts door de oproep- en indieningsvereisten werden geleid. Vind alstublieft de PowerPoint-presentatie hier en de volledige Opgenomen sessie hier.


Neem contact met ons op

Laten we samenwerken om een ​​groenere, duurzamere toekomst voor Europa vorm te geven! 

20 oktober 2023

3 minuten lezen