Verbetering van veiligheid en duurzame ontwikkeling in Tsjaad: Ecorys ontvangt contract voor eindevaluatie van PAASIT

We zijn verheugd te kunnen mededelen dat Ecorys de opdracht heeft gekregen voor de eindevaluatie van het 'Projet d'Appui à l'Amélioration de la Sécurité Intérieure au Tchad (PAASIT)' in Tsjaad, gefinancierd door de Europese Unie. Met een budget van 20 miljoen euro begon deze interventie op 3 november 2017 en zal naar verwachting eindigen op 7 juli 2023. Onze evaluatie heeft tot doel een alomvattende analyse te geven van de prestaties van PAASIT, de prestaties ervan te beoordelen in relatie tot de verwachte doelstellingen en de bijdragende factoren.

De primaire doelstellingen van deze evaluatie zijn het bieden van een onafhankelijke beoordeling van de prestaties van het project, het bieden van waardevolle inzichten, conclusies en aanbevelingen om de huidige en toekomstige interventies te verbeteren, en het begeleiden van de exitstrategie van het project om de duurzaamheid van de resultaten te garanderen. De evaluatie zal de standaard DAC-evaluatiecriteria volgen, waaronder relevantie, samenhang, efficiëntie, effectiviteit, duurzaamheid en impact. Daarnaast zal het zich richten op de toegevoegde waarde van de EU, waarbij de integratie van gendergelijkheid, de empowerment van vrouwen, ecologische duurzaamheid, aanpassing aan de klimaatverandering en de afstemming met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) worden onderzocht.

De bevindingen van de evaluatie zullen van cruciaal belang zijn voor de betrokken belanghebbenden, waaronder de nationale ordonnateur (NAO) van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), het ministerie van Openbare Veiligheid en Immigratie, het projectimplementatieteam, subsidiebegunstigden en de delegatie van de Europese Commissie. Unie in Tsjaad. We streven ernaar waardevolle inzichten en aanbevelingen te bieden die zullen bijdragen aan de strategische planning in de sector en positieve resultaten zullen garanderen op het gebied van veiligheid, gerechtigheid en de rechtsstaat. 
Naarmate de evaluatie vordert, zullen we updates delen over de bevindingen en inzichten die tijdens het proces zijn verkregen. Ga met ons mee op deze reis terwijl we werken aan het verbeteren van de veiligheid, het bevorderen van de vrede en het terugdringen van de armoede in Tsjaad. Laten we samen streven naar een betere en welvarender toekomst voor het land en zijn gemeenschappen.

Voor meer informatie, contacteer Ignacio Garcia, Senior consultant.  

12 juni 2023

2 minuten lezen