Verbetering van de coördinatie en impact van de EU in de Sahel: een strategische reactie op terrorisme

In een belangrijke stap in de richting van het versterken van de reactie van de Europese Unie op de overloop van terrorisme uit de Sahelregio, gaat Ecorys, in samenwerking met het Directoraat-Generaal Internationale Partnerschappen (DG INTPA), een project uitvoeren dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie . Dit initiatief, dat zich zal ontvouwen van november 2023 tot mei 2025, heeft tot doel hiaten in de projectcoördinatie aan te pakken en de algehele impact op de beoogde gebieden te vergroten.

Het project, getiteld “Bijstand voor coördinatie en monitoring van EU-steun in reactie op de overloop van terrorisme vanuit de Sahel”, erkent de noodzaak van een meer geïntegreerde en op samenwerking gerichte aanpak. De overkoepelende doelstelling is het waarborgen van effectieve communicatie en coördinatie tussen EU-projecten, waardoor hun impact op de kustlanden en de zuidelijke regio's van de Sahel wordt gemaximaliseerd. Het initiatief wil ook licht werpen op de bijdrage van de EU aan de bestrijding van terrorisme, door deze essentiële informatie toegankelijk te maken voor een bredere gemeenschap van belanghebbenden.

Onder leiding van de West-Afrikaanse eenheid van DG INTPA ontvouwt het project drie specifieke doelstellingen om zijn doelstellingen te bereiken. In de eerste plaats beoogt het project, onder leiding van DG INTPA, de samenwerking en coördinatie tussen EU-projecten te bevorderen door eerdere, lopende en verwachte initiatieven in kaart te brengen en een virtueel samenwerkingsplatform te introduceren. Ten tweede wil het de monitoring en evaluatie verbeteren door een gezamenlijk kader voor effectbeoordeling te ontwikkelen en innovatieve digitale technieken te gebruiken voor het visualiseren van de impact van projecten. Ten slotte heeft het project tot doel de empirisch onderbouwde besluitvorming te versterken door als informatiepoort te dienen, updates te geven over relevante initiatieven, aanbevelingen te doen, bij te dragen aan beleidsfora en communicatiemateriaal te produceren om de zichtbaarheid te vergroten. Deze alomvattende aanpak heeft tot doel de collectieve impact van EU-projecten in de Sahelregio te maximaliseren.

Nu Ecorys het voortouw neemt in deze strategische onderneming, belooft het project de bestaande lacunes te overbruggen en een veerkrachtiger en impactvoller EU-antwoord op de overloop van terrorisme uit de Sahel tot stand te brengen.

Voor meer informatie, contacteer Ignacio Garcia, Senior consultant.