Ecorys gaat voor het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken een Mid-Term Review uitvoeren van het programma ‘Addressing Root Causes’

Ecorys zal voor het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken een Mid-Term Review (MTR) uitvoeren van het programma ‘Addressing Root Causes’ (ARC). De MTR heeft als doel te beoordelen of het programma effectief draait en of de bijzondere onderdelen van de opzet van het ARC-programma functioneren zoals bedoeld. De MTR zal op feiten gebaseerde aanbevelingen doen aan het ministerie over aanpassingen aan de opzet van het programma op de korte en lange termijn. 

Het ARC-programma heeft een looptijd van vijf jaar (2016-2021) en ondersteunt lokale organisaties om de menselijke veiligheid, de rechtsstaat, vredesprocessen en politiek bestuur en sociaal-economische wederopbouw te verbeteren voor mensen in fragiele en door conflicten getroffen omgevingen. Het programma was aanvankelijk gericht op twaalf landen, namelijk Afghanistan, Burundi, Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Jordanië, Libanon, Mali, Pakistan, Somalië, Zuid-Soedan, Soedan en Syrië. 

Ecorys zal de MTR uitvoeren van 2 januari tot en met 31 maart 2020. Er zal veldwerk worden uitgevoerd voor Afghanistan, Jordanië en Mali. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Valentijn Wortelboer or Rens Twijnstra