Ecorys voert een evaluatie uit van het netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening, met als doel werkzoekenden en werkgevers ten goede te komen

Ecorys voert een evaluatie uit van het netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening, met als doel werkzoekenden en werkgevers ten goede te komen

Ecorys werd door de Europese Commissie aangesteld om een ​​onafhankelijk onderzoek uit te voeren ter ondersteuning van de evaluatie van het European Network of Public Employment Services (PES Network). 

Het PES-netwerk vergroot de samenwerking en solidariteit tussen belanghebbenden (EU-Commissie, PES van alle EU-lidstaten, samen met die in Noorwegen en IJsland). Het heeft tot doel hun prestaties te verbeteren, zich voor te bereiden op toekomstige uitdagingen op de arbeidsmarkt en de capaciteit, effectiviteit en efficiëntie te versterken. 

De studie richt zich op de mate waarin het PES-netwerk heeft bijgedragen aan het bereiken van de doelstellingen die zijn uiteengezet in de Beslissing. De impact van het besluit omvat een gestructureerd raamwerk voor samenwerking en wederzijds leren, dat leidt tot verbeteringen in het beleid en de praktijken van de PES en bijdraagt ​​aan de doelstellingen van Europa 2020. Als integraal onderdeel van de Europa 2020-groeistrategie draagt ​​het PES-netwerk bij aan de Europese werkgelegenheidsstrategie die gericht is op het creëren van meer en betere banen in de hele EU. 

Marianne Thijssen, De commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit verklaarde: “Het EU PES-netwerk is een succesvol voorbeeld van Europese samenwerking op zijn best. Ik ben ervan overtuigd dat deze EU-samenwerking en uitwisseling van beste praktijken en wederzijds leren in de toekomst des te belangrijker zullen zijn om de uitdagingen van de toekomst van werk aan te pakken. We moeten putten uit de beste ervaringen bij het aanpakken van de vaardigheidskloof, door nauw samen te werken met werkgevers en de jeugd te ondersteunen. Bij dit alles zal de raadpleging van en de inbreng van de PES in de EU-beleidsvorming waardevoller zijn dan ooit!”

De evaluatie benadrukte dat het PES-netwerk een belangrijke stem heeft voor de ontwikkeling, implementatie en monitoring van zowel EU- als nationaal beleid en initiatieven op het gebied van werkgelegenheid. De bevindingen van de evaluatie hebben bijgedragen aan de Het besluit van de Commissie om het PES-netwerk te verlengen tot 2027

Voor meer informatie is het onderzoek beschikbaar hier.