Ecorys ondersteunt de implementatie van de nationale strategie voor de integratie van de Roma in Kroatië

Ecorys ondersteunt de implementatie van de nationale strategie voor de integratie van de Roma in Kroatië

Het door Ecorys Kroatië geleide consortium, met het Centrum voor Vredesstudies Kroatië als partner, implementeert een 18 maanden durend door de EU gefinancierd project voor onderzoek en analyse van de basisindicatoren voor de implementatie en monitoring van de Nationale Strategie voor Roma-Inclusie (NSRI). ). Daarnaast zal een daaraan gerelateerd actieplan ten uitvoer worden gelegd, als voorwaarde voor een succesvolle integratie van de Roma op lokaal, regionaal en nationaal niveau in Kroatië. 

Het project omvat een uitgebreid veldonderzoek onder meer dan 1500 Roma-huishoudens in heel Kroatië (dat is ongeveer 37% van alle Roma-huishoudens), evenals beleidsbeïnvloedingsinitiatieven, trainingen en de ontwikkeling van webgebaseerde hulpmiddelen voor het monitoren van NSRI.

Voor het eerst is dergelijk uitgebreid kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de Roma-bevolking. Het omvatte meer dan 1500 veldonderzoeken via vragenlijsten, meer dan 200 diepte-interviews met de belangrijkste Roma-figuren en verschillende focusgroepen met vertegenwoordigers van de belangrijkste belanghebbenden en instellingen.
Een andere innovatieve benadering van het project was het gebruik van vertegenwoordigers van de Roma-bevolking als externe medewerkers om de enquête te ondersteunen, wat een van de cruciale succesfactoren is gebleken: enquête onder Roma-mensen voor Roma-mensen.

Het project is gestart in februari 2017 en geëindigd in juli 2018. De opdrachtgever is de regering van Kroatië, Bureau voor de Mensenrechten en de Rechten van Nationale Minderheden, de aanbestedende dienst is het Centraal Agentschap voor Financiën en Contracten.
 

11 april 2019

1 minuut lezen