Ecorys gaat de uitdagingen bestuderen bij de commercialisering van windenergiesystemen in de lucht

Ecorys gaat de uitdagingen bestuderen bij de commercialisering van windenergiesystemen in de lucht

Namens de Europese Commissie gaat Ecorys het potentieel van de opkomende energietechnologie Airborne Wind Energy Systems (AWES) bestuderen. Ecorys leidt een consortium van organisaties, waaronder Fraunhofer IWES, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en de Polytechnische Universiteit van Milaan. In het licht van de groeiende interesse en investeringen in de AWES-sector is het doel van de studie om beleidsrichtlijnen te bieden die het meest efficiënte en effectieve gebruik van onderzoeks- en innovatie-investeringen voor de ontwikkeling van de sector zullen vergemakkelijken. 

Het doel van het onderzoek is om 1) een overzicht te geven van de stand van zaken op het gebied van AWES; 2) het in kaart brengen van de betrokken industrieën en onderzoeksorganisaties; 3) een beoordeling van het AWES-marktpotentieel; 4) een kritische analyse van technologische en niet-technologische belemmeringen voor het betreden van de energiemarkt; en 5) uitwerking van maatregelen om deze barrières te overwinnen. Over het geheel genomen zou dit moeten leiden tot de ontwikkeling van een traject naar commercialisering voor AWES.