Ecorys gaat externe evaluatie uitvoeren van projecten op het gebied van migrantenondernemerschap

Ecorys gaat externe evaluatie uitvoeren van projecten op het gebied van migrantenondernemerschap

In mei 2018 heeft het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken Ecorys (in samenwerking met de Erasmus Universiteit) de opdracht gegund voor het uitvoeren van de externe evaluatie van projecten op het gebied van migrantenondernemerschap, uitgevoerd in de context van het Nederlandse beleid ten aanzien van internationale migratie en ontwikkeling.

Het doel van de evaluatie is om de prestaties van de zes geïmplementeerde projecten te beoordelen en lessen te trekken voor toekomstige besluitvorming over projecten die zich richten op 'diaspora-ondernemers(hip)' in fragiele en ontwikkelingsomgevingen.
 
De zes migrantenondernemerschapsprojecten zijn geïmplementeerd door Voluntary Service Overseas (VSO), Izere, Stiching the Network University (TNU), Spark en Seva Network Foundation. De opdracht omvat veldstudies naar Ghana, Sierra Leone, Kenia, Burundi en Marokko, aangevuld met desk country studies in een aantal andere landen. Om de evaluatie op beleidsniveau te ondersteunen, zal de evaluatie ook een overzicht van de (academische) literatuur over de rol van de diaspora bij de ontwikkeling van de particuliere sector in fragiele contexten en ontwikkelingslanden omvatten. Bovendien zal de evaluatie een evaluatie omvatten van soortgelijke interventies met overeenkomstige doelstellingen en contexten, gefinancierd door andere donoren, om strategieën en resultaten te vergelijken.