Ecorys ondersteunt het Internationale Forum om First Responder-innovatie te bevorderen

Ecorys ondersteunt IFAFRI met projectmanagement en activiteiten voor stakeholderbetrokkenheid. 

IFAFRI is een organisatie van internationale regeringsleiders die zich richt op het verbeteren en uitbreiden van de ontwikkeling van betaalbare, innovatieve technologie voor eerstehulpverleners wereldwijd. IFAFRI helpt 's werelds eerstehulpverleners hun missies effectiever, veiliger en efficiënter uit te voeren door informatie te verstrekken die de wereldmarkt kan beïnvloeden om betaalbare en innovatieve technologie voor eerstehulpverleners te ontwikkelen.

Het Forum reageert op een tweeledige belemmering voor innovatie: 

  1. Het biedt een gecentraliseerd mechanisme voor eerstehulpverleners om gedeelde behoeften of lacunes in de capaciteiten op mondiaal niveau te identificeren en te bespreken; 
  2. Het helpt hulpdiensten om gereedschappen en apparatuur in grotere hoeveelheden aan te schaffen door behoeften en lacunes te 'bundelen'.

Daartoe streeft het Forum vier strategische doelstellingen na:

  • Definieer een lijst met veelvoorkomende lacunes in de capaciteiten van eerstehulpverleners
  • Bied een platform voor internationale samenwerking op het gebied van innovatieve onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatieven (R&D) en oplossingen 
  • Karakteriseren van de mondiale markten voor eerstehulpverleners, om de industrie te informeren en te begeleiden bij het beschikbaar maken van innovatieve technologie tegen betaalbare prijzen
  • Bied onbevooroordeelde informatie over relevante en beschikbare eerstehulptechnologieën

Om deze doelstellingen te verwezenlijken doet het Forum een ​​beroep op een Project Management Office (PMO) dat de Forumvoorzitter ondersteunt bij de ontwikkeling, organisatie en aansturing van de diverse Forumactiviteiten. Sinds 2017 is de Europese Commissie voorzitter van het initiatief nadat de Verenigde Staten (Department of Homeland Security) het Forum drie jaar lang hebben geïnitieerd en geleid. 

Ecorys leidt het PMO nu ruim twee jaar met succes en biedt ondersteuning aan Forumvoorzitter Andrea De Candido (DG HOME, hoofd van de eenheid 'Innovatie en Industrie voor Veiligheid') en zijn team. Ecorys ondersteunt ook de drie werkcomités, een extra vergadering van de Committee Chairs Coördinatie (CCC) en de organisatie van verschillende IFAFRI-evenementen, waaronder een jaarlijkse forumvergadering. De Comités zijn de werkgroepen van het Forum en behandelen de drie onderwerpen die zijn vastgelegd in de doelstellingen: First Responder Research & Development, Capability Gaps en Stakeholder Engagement. 

Ecorys is ook verantwoordelijk voor activiteiten op het gebied van stakeholderbetrokkenheid en gaat in 2019 een EU Industriedag in Brussel bedenken en organiseren met 200 deelnemers, voornamelijk uit de particuliere sector en de innovatiegemeenschap uit de eerstehulpverleners en de veiligheidssector. Het doel was om het doel van IFAFRI, namelijk het verbeteren en uitbreiden van de ontwikkeling van betaalbare, innovatieve technologie voor eerstehulpverleners wereldwijd, aan geïnteresseerde belanghebbenden te communiceren. 

Voor nadere informatie, contacteer Alexandra Schmid
Meer informatie over IFAFRI

 

13 november 2019

2 minuut lezen