Ecorys steunt het voorstel van de Europese Commissie om het Visuminformatiesysteem te updaten

Ecorys steunt het voorstel van de Europese Commissie om het Visuminformatiesysteem te updaten

Ecorys heeft, in samenwerking met Fraunhofer en de Vrije Universiteit van Amsterdam, in opdracht van DG Migratie en Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie een onderzoek uitgevoerd om de haalbaarheid, noodzaak en proportionaliteit te beoordelen van het verlagen van de leeftijd voor het nemen van vingerafdrukken voor kinderen in de visumprocedure. het opslaan van een kopie van het reisdocument van de visumaanvragers in het Visuminformatiesysteem (VIS). De resultaten van de studie vormden de basis voor de effectbeoordeling van de Commissie bij het voorstel van de Commissie om het VIS te upgraden om beter te kunnen reageren op de veranderende veiligheids- en migratie-uitdagingen en om het beheer van de buitengrenzen van de EU te verbeteren.

Wat is het VIS?

Het Visuminformatiesysteem (VIS) is de database met informatie over onderdanen van derde landen die een Schengenvisum voor kort verblijf aanvragen. Het helpt visum-, grens-, asiel- en migratieautoriteiten om snel en effectief de noodzakelijke informatie te controleren over onderdanen van derde landen die een visum nodig hebben om naar de EU te reizen, door grenswachten aan de buitengrenzen van de EU te verbinden met de consulaten van de lidstaten over de hele wereld. Het systeem voert biometrische matching uit, voornamelijk van vingerafdrukken, voor identificatie- en verificatiedoeleinden.

Context van de studie

In 2016 is een REFIT-evaluatie van het VIS uitgevoerd en deze heeft geleid tot een aantal aanbevelingen om de werking van het systeem te verbeteren. Uit de evaluatie kwam een ​​aantal problemen naar voren die verdere analyse vereisten van de mogelijke oplossingen om deze problemen aan te pakken en de gevolgen ervan, waaronder:

 • Gebrek aan reisdocumenten als bewijsmateriaal in terugkeerprocedures – de huidige EU-wetgeving voorziet niet in deze mogelijkheid, wat leidt tot langzame en moeilijke terugkeerprocedures als reisdocumenten ontbreken, waardoor vertragingen en kosten voor de lidstaten ontstaan;
 • Gebrek aan biometrische gegevens waarmee minderjarigen kunnen worden geïdentificeerd – onder de huidige EU-wetgeving worden geen vingerafdrukken genomen van kinderen die een Schengenvisum aanvragen onder de 12 jaar, wat betekent dat kinderen met een Schengenvisum, vooral degenen die kwetsbaar zijn voor mensenhandel, moeilijker te identificeren en kwetsbaarder zijn voor ander misbruik waarbij kinderen betrokken zijn bij het aanvragen van een visum.

Deze uitdagingen vormden de basis voor het onderzoek van het Ecorys-studieteam. De studie beoordeelde de haalbaarheid, noodzaak en evenredigheid van alternatieve opties voor:

 • het opnemen van een digitale kopie van het reisdocument in het VIS (op gecentraliseerde of gedecentraliseerde wijze), waarbij twee subopties worden overwogen: alleen de biografische pagina opslaan of alle gebruikte pagina's van het reisdocument van de aanvrager opslaan;
 • het verlagen van de leeftijd voor het nemen van vingerafdrukken van kinderen, waarbij twee subopties worden overwogen: het verlagen van de leeftijd voor het nemen van vingerafdrukken naar zes jaar of het verlagen van de leeftijd voor het nemen van vingerafdrukken zodat alle leeftijden erbij betrokken zijn.

De resultaten van de Ecorys-studie vormden de basis voor de effectbeoordeling van de Commissie bij het voorstel tot wijziging van de VIS-verordening.

Upgrade van het VIS

In mei 2018 kondigde de Commissie haar voorstel aan om het VIS te upgraden op basis van de voorkeursopties zoals geïdentificeerd in de door Ecorys geleide haalbaarheidsstudie. De upgrade zal de interne veiligheid vergroten en het grensbeheer verbeteren door middel van de volgende maatregelen:

 • Opname van digitale kopieën van het reisdocument van de visumaanvrager (pagina met biografische gegevens) in de VIS-database;
 • Verlaging van de leeftijd voor het nemen van vingerafdrukken naar 6 jaar;
 • Zorgen voor geautomatiseerde migratie- en veiligheidscontroles op basis van beschikbare databases; En
 • Inclusief gegevens over visa voor verblijf van langere duur en verblijfsdocumenten in het VIS, met gegevens over afgewezen aanvragers.
 • Om het persbericht van de Europese Commissie te bekijken, klik hier),.
 • Voor meer details over het voorstel tot wijziging van het VIS klikt u op hier),.
 • Klik hier), voor de Routekaart
 • Klik hier), voor de effectbeoordeling