Ecorys ondersteunt de EU-faciliteit voor 3.9 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije

Ecorys ondersteunt de EU-faciliteit voor 3.9 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije

De Faciliteit heeft tot doel de efficiëntie, complementariteit en verantwoordingsplicht te vergroten. Er wordt 6 miljard euro uitgetrokken om Turkije te ondersteunen bij de tijdelijke bescherming van 3.9 miljoen Syrische vluchtelingen.

Het welzijn van Syrische vluchtelingen wordt verzekerd door toegang tot basisbehoeften, essentiële gezondheids- en onderwijsdiensten, kansen op levensonderhoud en door het ondersteunen van lokale gemeenschappen om ervoor te zorgen dat zij geen negatieve gevolgen ondervinden van de toestroom van vluchtelingen. Deze steun wordt geboden via meer dan honderd verschillende “acties” (projecten) die in heel Turkije worden geïmplementeerd door een verscheidenheid aan uitvoerende partners, waaronder ministeries, internationale financiële instellingen en NGO's. Ecorys ondersteunt het ontwerp van het Facility Results Framework (inclusief de selectie en definitie van indicatoren), ontwikkelt zijn eigen Monitoring Information System (MIS), en ondersteunt doorlopende kwartaalrapportage op actieniveau en halfjaarlijkse rapportage aan de stuurgroep van de lidstaten. . Ecorys heeft ook een monitoringsysteem op actieniveau ontworpen en uitgerold met een reeks tools die zijn ontworpen om robuuste en nuttige managementinformatie voor EU-personeel te genereren. Hierbij wordt bijzondere nadruk gelegd op het verkrijgen van feedback van begunstigden over de vraag of op een conflict- en gendergevoelige manier aan hun specifieke behoeften wordt voldaan. Ten slotte helpt de ondersteuning bij het opbouwen van de M&E-vaardigheden van implementatiepartners via een gericht programma voor capaciteitsontwikkeling.

Voor meer informatie over de faciliteit kunt u terecht op hier