Ecorys ondersteunt de ontwikkeling van de binnenvaart in India

Ecorys zal de Wereldbank ondersteunen bij de uitvoering van hun project om het transportsysteem van Kolkata (India) te ontwikkelen en de lokale economische ontwikkeling te stimuleren. We zullen een centrale rol spelen bij het benutten van het enorme potentieel van de binnenvaart (IWT) in West-Bengalen. 

West-Bengalen, het culturele en commerciële centrum van Oost-India, maakt een snelle verstedelijking door en draagt ​​aanzienlijk bij aan het Indiase bbp. De Kolkata Metropolitan Area (KMA), met een bevolking van 14.85 miljoen inwoners, staat echter voor tal van uitdagingen. Het gaat daarbij vooral om congestie en ontoereikende infrastructuur. 

Om deze problemen aan te pakken en duurzame groei te bevorderen heeft de regering van West-Bengalen (GoWB) het West-Bengalen IWT, Logistiek en Ruimtelijk Ontwikkelingsproject geïnitieerd, met de steun van de Wereldbank en een budget van 150 miljoen dollar. Dit project heeft tot doel het vervoer over binnenwateren te moderniseren, de deelname van de particuliere sector aan te moedigen en het potentieel van waterwegen als aanvulling op weg- en spoorvervoer aan te tonen. Bovendien sluit het aan bij de visie van de Indiase regering om rivieren om te vormen tot efficiënte waterwegen.

Ons voornaamste doel is het ontsluiten van de enorme kansen die worden geboden door investeringen in de infrastructuur van de binnenvaart en het stimuleren van de lokale economische ontwikkeling in Calcutta. Voor ons advies hebben wij de belangrijkste aandachtsgebieden geschetst:

  • Bevordering van lokale economische ontwikkeling via de binnenvaart: we zullen economische, ecologische, sociale, ruimtelijke en risico-indicatoren analyseren binnen een straal van 500 meter rond verbeterde steigers.
  • IWT inzetten om toeristische diensten te verbeteren: We zullen de huidige en verwachte vraag naar toeristische activiteiten binnen het grootstedelijk gebied van Kolkata beoordelen. 
  • Veerkracht integreren en de Last Mile-connectiviteit verbeteren: We zullen systemen voor rampenparaatheid en vroegtijdige waarschuwingssystemen voor binnenvaartdiensten evalueren, waardoor de veiligheid en veerkracht van het transportnetwerk worden gewaarborgd. Daarnaast zullen we ons richten op het verbeteren van de last-mile-connectiviteit om gemakkelijke toegang tot economische activiteiten te vergemakkelijken, waardoor een naadloze ervaring voor passagiers en een efficiënte vrachtstroom wordt gecreëerd.
  • Verbetering van de veiligheid en sociaal-economische impact van Bhutbhuti's: We zullen aanbevelingen doen om de veiligheid en sociaal-economische omstandigheden voor Bhutbhuti's te verbeteren, een cruciale manier van transport voor economisch achtergestelde mensen. 

Ecorys zet zich, in samenwerking met de Wereldbank en de regering van West-Bengalen, in om het potentieel van Kolkata te ontsluiten door middel van investeringen in infrastructuur in de binnenvaart. Door de lokale economische ontwikkeling te bevorderen, de toeristische diensten te verbeteren, de veerkracht te verbeteren en prioriteit te geven aan veiligheid, voorzien we een welvarende toekomst voor Kolkata en zijn inwoners. We zijn verheugd om aan deze transformatieve reis te beginnen en bij te dragen aan de duurzame groei van de stad.