Ecorys-onderzoek naar het concurrentievermogen van de Europese cement- en kalksectoren

Ecorys-onderzoek naar het concurrentievermogen van de Europese cement- en kalksectoren

De cement- en kalksectoren in de EU zijn van cruciaal belang voor een reeks downstream-industrieën, producten en diensten. In de afgelopen tien jaar zijn beide sectoren getuige geweest van grote neergangen, waardoor de toekomst niet zeker is. Een sleutelvraag voor beide sectoren is om beter te begrijpen hoe veerkrachtig de sectoren zijn bij het reageren op de externe omgeving, met name veranderingen in de vraag, maar ook hervormingen van de regelgeving en nieuwe (beleids)initiatieven op lokaal, regionaal, nationaal en EU-niveau.

De studie “Competitiveness of the European Cement and Lime Sectors” onderzoekt het huidige concurrentievermogen van de cement- en kalksectoren in de EU en analyseert de potentiële bedreigingen en kansen voor deze sectoren.

Enkele belangrijke bevindingen uit het onderzoek:

  • De productie van cement en kalk vindt doorgaans plaatselijk plaats, waarbij de meeste producten binnen een straal van minder dan een paar honderd kilometer van de productielocatie worden geleverd.
  • Terwijl de cementsector tekenen van herstel vertoont na de economische crisis van 2008, heeft de structurele achteruitgang van de industriële basis van de EU (met name de staalindustrie) diepgaande gevolgen voor de kalksector in de EU.
  • De algehele concurrentiepositie van de bedrijfstakken wordt door verschillende factoren op de proef gesteld. Uit de analyse blijkt bijvoorbeeld dat de handelsbalans van de EU kwetsbaar is en kwetsbaar blijft voor veranderingen in prijsverschillen, veroorzaakt door veranderingen in inputkosten, belastingen of heffingen.

Voor meer informatie over het onderzoek klik hier.