Ecory's studie over uitdagingen voor de commercialisering van luchtgedragen windenergiesystemen gepubliceerd

Ecory's studie over uitdagingen voor de commercialisering van luchtgedragen windenergiesystemen gepubliceerd

Ecorys heeft voor DG Onderzoek en Innovatie een onderzoek uitgevoerd naar de innovatieve energietechnologie Airborne Wind Energy Systems. Het onderzoek startte in augustus 2017 en werd in september 2018 afgerond. De EU Bookshop, de online boekwinkel van de Europese Unie, publiceerde het Ecorys-rapport op hun website. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het Fraunhofer IWES, NLR en de Politechnische Universiteit van Milaan.

Airborne Wind Energy Systems is de overkoepelende naam voor een reeks potentieel baanbrekende concepten om windenergie om te zetten in elektriciteit. Het technologielandschap kent nog steeds verschillende concepten die worden nagestreefd. Een combinatie van particuliere en publieke investeringen heeft deze ontwikkelingen tot nu toe ondersteund. Ondanks enkele grote successen en de voortdurende groei van het vakgebied, zijn de technologieën nog lang niet volwassen.

Objectief

Het algemene doel van het onderzoek is om helder inzicht te verschaffen in de Airborne Wind Energy-sector om zo het meest efficiënte en effectieve gebruik van onderzoeks- en innovatie-investeringen voor de (verdere) ontwikkeling van Airborne Wind Energy Systems te faciliteren. Daartoe biedt de studie een overzicht van de technologische stand van zaken, beoordeelt het marktpotentieel en de barrières en ten slotte schetst de studie maatregelen en een traject richting commercialisering.

Bevindingen en aanbevelingen

Uit het onderzoek blijkt dat de technologie nog steeds onvolwassen is en dat het onduidelijk blijft of de technologie uiteindelijk kostenconcurrentievermogen kan bereiken en kan bijdragen aan de doelstellingen van de energiezekerheid en het koolstofarm maken van de EU. Vanuit het perspectief van het industriële leiderschap van de EU lijkt het pleidooi voor Airborne Wind Energy Systems echter sterk. Bovendien lijkt er voldoende potentieel om de technologie verder te verkennen. De sector moet dit doen volgens een risicogecontroleerde technologieontwikkelingsaanpak. Er wordt een raamwerk voorgesteld om discussies over passende prikkels en publieke steun in verschillende ontwikkelingsstadia te vergemakkelijken. Daarnaast doet de studie specifieke aanbevelingen:

  1. Bewijs continue activiteiten: definieer, bereik en bewijs betrouwbaarheidsdoelen;
  2. Onderbouw de Airborne Wind Energy Systems-case: verdiep het inzicht in het potentieel en de complementariteit van hulpbronnen;
  3. Veranker het leren: bouw voort op eerdere ervaringen en verbeter het fundamentele begrip;
  4. Creëer een hub: concentreer testactiviteiten op één geografische locatie;
  5. Benut technologische cross-overs: investeer in ontsluitende technologieën;
  6. Bouw wederzijds vertrouwen op: stel realistische verwachtingen en bied een voorwaardelijk vooruitzicht op stabiele ondersteuning.

Klik hier om het definitieve onderzoeksrapport over de EU Bookshop, dat wordt beheerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie, te downloaden.