Ecorys start langetermijnsteun voor de ontwikkeling van Tanzaniaanse plattelandswegen

Ecorys start langetermijnsteun voor de ontwikkeling van Tanzaniaanse plattelandswegen

Op 21 januari 2019 is Ecorys, in nauwe samenwerking met Cowi en Gopa, gestart met het door de EU gefinancierde project “Technical Assistance for Institutional and Capacity Building in the Road Transport Sub-Sector”.

Het project heeft twee duidelijke doelstellingen. Ten eerste moet de implementatie van de component plattelandswegen, met een totaal budget van 46 miljoen euro, van het AgriConnect-programma worden ondersteund. Daarnaast het versterken van de institutionele capaciteiten van de Tanzania Rural & Urban Roads Agency (TARURA) en de Roads Fund Board om de ontwikkelings- en onderhoudsprogramma's voor landelijke wegeninfrastructuur efficiënt en effectief uit te voeren.